top of page

Priser

FØRSTE BEHANDLINGSTIME/ UTVIDET TIME

45 minutter / 1050 kr

 

Første behandlingstime/ Utvidet time gjøres en grundig underøskelse for å finne diagnose og  planlegge videre behandlingsløp, behandling og rehabiliteringsøvelser tilpasset deg. 

*Brukes også ved flere diagnoser

OPPFØLGENDE BEHANDLING/ FORSKIKRING

30 minutter / 750 kr

 

Oppfølgende behandling er alle påfølgende timer etter første behandlingstime, og fortsettelse på behandling/program. + journalføring.

Alle endringer på timen må skje minimun 24 timer før , timen belastes deretter  i sin helhet, etter utgått frist.

bottom of page